!_zmenit jazyk cz_! !_zmenit jazyk sk_!
Počet položiek: 0 0,000 EUR

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti - podnikateľ Jaroslav Tabaček so sídlom Cihelní 459, 739 32 Řepiště, identifikačné číslo: 13593935 (ďalej len "predávajúci") sú upravené v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci na webovej stránke umiestnenej na internetových adresách https://www.velkoobchod-tabacek.cz/  a https://www.velkoobchod-tabacek.sk/ (ďalej len "Webová stránka") prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.1. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve alebo objednávke (ďalej len "kúpna zmluva").  Rozdielne dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.2. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v češtine. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v češtine.

1.3. Predávajúci je platiteľom DPH.

1.4. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť obchodné podmienky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vzniknú počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.

 

2. Objednanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej sa realizuje predaj tovaru kupujúcemu, je vytvorená doručením elektronickej objednávky kupujúcého predajci https://www.velkoobchod-tabacek.cz/ nebo https://www.velkoobchod-tabacek.sk/.

2.1. Všetky prezentácie tovaru umiestneného vo webovom rozhraní predajne sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. Článok 1732 ods. Článok 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

2.2. Na webovej stránke internetového obchodu nájdete tovar, ktorý predávajúci predkladá na predaj, vrátane cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené pre výrobok bez DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti tak dlho, ako sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu.

2.3. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní objednávku na webovej stránke internetového obchodu. Objednávka tovaru, vytvorená na webovej stránke internetového obchodu, je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúci povinný skontrolovať a zmeniť údaje zadané kupujúcim do objednávky, a to aj s prihliadnutím na schopnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby vznikajúce pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente zadania objednávky.

2.4. Kupujúci obdrží plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-mailovej správe potvrdzujúce prijatie objednávky tovaru.

2.5. Zaslanie objednávky sa považuje za takýto úkon kupujúceho, ktorý bezpochyby identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je záväzným návrhom kúpnej zmluvy pre zmluvné strany. Podmienkou platnosti objednávky je vyplniť všetky povinné údaje v objednávke, oboznámiť sa s týmito podmienkami na webovej stránke a potvrdiť, že kupujúci sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami.

2.6. Ihneď po obdržaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadal kupujúci pri objednávke. Takéto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy.

2.7. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované prepravné náklady) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

2.8. Ak predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, pošle kupujúcemu zmenenú ponuku na jeho e-mailovú adresu alebo sa o tejto zmene telefonicky skontaktuje s kupujúcim. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a v takom prípade je kúpna zmluva uzatvorená potvrdením o prijatí tejto ponuky kupujúcemu predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach.

2.9. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým kupujúci nie je informovaný o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky na telefónne číslo alebo na e-mail predávajúceho uvedený v týchto Obchodných podmienkach.

2.10. V prípade zjavnej technickej chyby zo strany predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu zmenenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a v tomto prípade je kúpna zmluva uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

2.11. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša samotný kupujúci a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.12. Odoslaním objednávky zákazník uzatvorí kúpnu zmluvu a ak tovar nepreberie, má nárok na náhradu škody. "Predávajúci má právo na náhradu vo výške zodpovedajúcej poštovné za cestu tam a späť a balenie.

2.13. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časti v prípadoch, keď:

  • kupujúci zadal neúplné alebo nepríslušné údaje do objednávky
  • cena sa výrazne zmenila
  • objednaný tovar nie je k dispozícii
  • objednaný tovar sa už nevydá ani nedodá

Ak kupujúci už zaplatil za objednaný tovar, táto suma bude prevedená späť na jeho účet bezodkladne po zistení akéhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov. Prípadne bude reklamácia vyriešená počas nášho pravidelného doručenia na určitých miestach.

 

3. Cena tovaru a platobné podmienky

Dodacia lehota

V našej ponuke je veľa tovaru. Naším cieľom je zabezpečiť dodanie objednaného tovaru čo najskôr (alebo dohodnutý dátum), závisí to aj od zvoleného druhu prepravy (viď doprava). Pri objednávaní tovaru kupujúcim sa môže stať, že požadovaný tovar už nebude na sklade (alebo v požadovanom množstve), ak je to tak, budeme kontaktovať kupujúceho. V prípade, že nie je možné zabezpečiť dodanie tovaru v dohodnutej lehote, budeme kupujúceho kontaktovať ihneď po zistení tejto skutočnosti a pokúsime sa dohodnúť na ďalšom postupe k spokojnosti kupujúceho. V prípade, že kupujúci dohodu neakceptuje, má možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť bez akejkoľvek pokuty.

3.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostná on-line platba cez platobnú bránu GP webpay
  • platobnou kartou v priestoroch predávajúceho
  • v hotovosti na predajni predávajúceho
  • v hotovosti pri vlastnej dodávke predávajúceho
  • na dobierku pri odovzdaní tovaru kuriérskou službou

3.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa aj kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. V prípade platby v hotovosti alebo dodaním v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v momente pripísaním príslušnej sumy na účet predávajúceho.

3.5. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru, ktoré predávajúci poskytol kupujúcemu, nie je možné navzájom kombinovať.

3.6. Podľa zákona o registrácii predaja je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Zároveň je povinný evidovať prijaté tržby u správcu dane online a v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

3.7. Cenník a ďalšie informácie o platbách nájdete tu -> Doprava a platba.

 

4. Preprava a dodanie tovaru

Objednaný tovar bude dodaný po dohode prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS, DPD, našej vlastnej prepravy alebo si ho kupujúci môže vyzdvihnúť osobne v sídle spoločnosti.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia prepravou. Ak áno, potom je kupujúci povinný nahlásiť to na mieste vodičovi (či už je to uvedené v protokole o odovzdaní - PRIJATÉ S VÝHRADOU), alebo nepreberanie tovaru. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o takejto škode. Pri oznamovaní rezervácie do protokolu odovzdania pri preberaní poškodeného balíka je plne zodpovedný za akékoľvek poškodenie obsahu balíka dopravcu. Kontakt pri nárokovaní balíka je na https://gls-group.eu/CZ/cs/home

4.1. Kupujúci má možnosť vybrať si podľa kúpnej zmluvy tieto druhy dopravy:

  • prepravná spoločnosť DPD
  • prepravná spoločnosť GLS
  •  rozvoz predávajúceho (spoločnosť Jaroslav Tabaček) v Moravskosliezskom kraji po predchádzajúcej dohode
  • osobný odber v sídle spoločnosti predávajúceho

4.2. Štandardná dodacia doba je 1-3 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim (pri použití prepravnej služby DPD alebo GLS). Dodacia doba sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej dostupnosti tovaru a vyťaženia dopravcu. Kupujúci bude vždy informovaný o akomkoľvek omeškaní zo strany predávajúceho.

4.3. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.4. Ak je predávajúci na základe kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.5. Ak je z dôvodov zo strany kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovanou dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

4.6. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád okamžite informovať dopravcu. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí prevziať zásielku od dopravcu.

4.7. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielku prijal nie s mechanicky poškodeným obalom. Ak pri následnem otvorení obalu kupujúci zistí poškodenie tovaru, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho alebo dopravcu. Informovanie predávajúceho do 1 pracovného dňa o zjavných chybách a do 2 pracovných dní za skryté vady spôsobené prepravou alebo informovaním dopravcu do 2 pracovných dní v oboch prípadoch zjavných aj skrytých vád spôsobených prepravou. Nedodržanie tohto postupu nemá vplyv na právo spotrebiteľa uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady, predávajúci však môže následne požadovať od spotrebiteľa náhradu škody spôsobenej včasným oznámením vady, a teda nemožnosť uplatniť si reklamáciu u dopravcu.

4.8. Cenník a viac informácií o doprave tu -> Doprava a platba.

 

5. Preplatky

5.1. Preplatky, ktoré vzniknú zákazníkovi, budú vrátené. Preplatky budú zaslané bezplatne bankovým prevodom v CZK. Ak sa odošle inak, takéto preplatky sa znížia o transakčné poplatky (napr. konverzia cudzej meny, zahraničné bankové poplatky, paušálny poplatok za poštovú poukážku a iné).

 

6. Zákaznícky účet

6.1. Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu si kupujúci môže objednať tovar.

6.2. Pri registrácii na zákaznícky účet a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje poskytnuté kupujúcim na zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

6.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za žiadne zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.

6.4. Kupujúci nie je oprávnený povoliť tretím stranám používať zákaznícky účet.

6.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci už nepoužíva svoj užívateľský účet, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii 24 hodín o 7 dní v týždni, najmä pokiaľ ide o potrebnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa podľa § 1829 a § 1829 Občianskeho zákonníka. V prípade nákupov v rámci podnikateľskej činnosti (identifikačné číslo na nákupnej doklade) nie je právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V tomto prípade je však predaj podľa Občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Z. z.), ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (zmluvy na diaľku) sú vylúčené.

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 a 1837 a.s. Občiansky zákonník, okrem iného, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý sa skazí.

7.3. Pokiaľ to nie je prípad uvedený v článku 6.2. alebo akýkoľvek iný prípad, v ktorom kúpna zmluva nemôže byť zúžená, spotrebiteľ v súlade s ustanoveniami § 1829 a vyššie.  právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy ubehne odo dňa uzavretia zmluvy a v prípade

  • kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia tovaru
  • zmluva, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru

7.4. Dodávateľ vám umožňuje odstúpiť od kúpnej zmluvy e-mailom na adresu: eshop@velkoobchod-tabacek.cz

7.5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo prevedie predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní po odstúpení od zmluvy, tovar prijatý od predávajúceho na vlastné náklady.

7.6. Spotrebiteľ by mal tovar vrátiť spolu s kompletnou dokumentáciou, nepoškodenú, čistú, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom prevzal tovar.

7.7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, dodávateľ mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich dní po odstúpení od zmluvy, vráti všetky finančné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho boli prijaté na základe zmluvy, rovnakým spôsobom.

7.8. Ak však spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky spotrebiteľovi predtým, ako spotrebiteľ tovar prevedie, alebo preukáže, že tovar zaslal predávajúcemu.

 

8. Zrušenie objednávok

8.1. Zrušenie objednávok kupujúcim. Objednávka môže byť zrušená telefonicky alebo e-mailom, ak je prijatý stav objednávky, objednávka nebola potvrdená a tovar nebol odoslaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má www.velkoobchod-tabacek.cz nárok na náhradu škody, najmä preukázateľných nákladov spojených s odoslaním tovaru.

8.2. Zrušenie objednávok predávajúcim. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak objednaný tovar prestane byť vyrobený alebo dodaný na český trh počas spracovania objednávky, alebo ak sa jeho cena výrazne zmení. Zákazník bude informovaný o zrušení objednávky. Ak už zaplatil za hodnotu objednaného tovaru v zrušenej objednávke, príslušná suma mu bude vrátená čo najskôr.

 

9. Riešenie sporov mimo súdu

9.1. Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma na riešenie sporov online umiestnená na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr môže byť použitá na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9.2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.

9.3. Predávajúci je oprávnený predať tovar na základe živnosteného oprávnenia. Obchodnú inšpekciu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný úrad pre živnostenského konania. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v definovanom rozsahu dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

10. Práva z chybného plnenia

10.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá vady pri prevzatí. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

  • tovar má vlastnosti dohodnuté stranami a pri absencii dohody má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo očakávané kupujúcim vzhľadom na povahu tovaru a reklamu, ktorú vykonali,
  • tovar je vhodný na účel uvedený predávajúcim na jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalite alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo návrhu, ak bola kvalita alebo dizajn určený v súlade so schválenou vzorkou alebo návrhom
  • tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov

10.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo na vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tovar predávaný za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar v čase prevzatia kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

10.3. V prípade vady môže kupujúci podať reklamáciu predávajúcemu a požiadať:

  • výmena za nový tovar
  • primeraná zľava z kúpnej ceny
  • odstúpenie od zmluvy

10.4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

  • ak má tovar vadu materiálu
  • ak vec nie je možné správne použiť na opakovaný výskyt vád alebo vád po oprave
  • s väčšími chybami tovaru

10.5. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil právo, aký je obsah reklamácie a aký spôsob vybavovania reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavovania reklamácie, vrátane potvrdenia o oprave a jej trvaní, alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10.6. Predávajúci alebo jeho oprávnený zamestnanec rozhodne o reklamácii okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vyriešená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márné uplynutie tejto lehoty sa považuje za závažné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď sa predávajúcemu vyskytne vyhotoviteľný tovar kupujúceho (uplatnenie práva na vadné plnenie).

10.7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

10.8. Právo z chybného plnenia  kupujúcemu nenaleží, ak kupujúci vedel pred prevzatím veci, že vec mala vadu, alebo ak vadu spôsobil samotný kupujúci.

10.9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Toto právo môže kupujúci uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca od uplynutia záručnej doby.

10.10. Kupujúci si môže vybrať spôsob reklamácie.

10.11. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv vyplývajúcich z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

11. Vybavovanie reklamácie

11.1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu podať predávajúcemu reklamáciu z odhalenia nedostatku a podrobne opísať reklamované vady tovaru. V prípade potreby kupujúci zašle reklamovaný tovar predávajúcemu na kontaktnú adresu určenú pre reklamácie podľa kontaktných údajov na webovom rozhraní obchodu. Reklamovaný tovar nie je možné zaslať predávajúcemu pri doručení, takáto reklamácia nebude zohľadnená.

11.2. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť reklamovaný tovar a potvrdený doklad o kúpe (faktúra, ktorú obdržíte v obchode alebo vo vašom e-maile) o nákupe alebo objednávku na ľahšiu identifikáciu. Tento dokument slúži aj ako záručný list (ak záručný list nie je priložený). V prípade kúpy tovaru osobným odberom od predávajúceho dostane kupujúci doklad (faktúru) s zakúpeným tovarom. V prípade dodania tovaru dopravnou službou je doklad (faktúra) zaslaná v elektronickej forme na e-mailovú adresu kupujúceho alebo je faktúra vytlačená a pripojená k dodanému tovaru.

11.3. Práva z chybného plnenia vykonáva kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla. Za okamih, keď predávajúci prijal reklamovaný tovar od kupujúceho, sa považuje okamih, keď je reklamácia podaná.

11.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej prijatia. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

11.5. O závere predávajúceho o posúdenie reklamácie vyrozumie predávajúci kupujúceho spotrebiteľa v lehote podľa bodu 11.4, pričom v tej istej lehote vyrozumie predávajúci kupujúceho spotrebiteľa o tom kedy bude doručený opravený (vymenený) tovar v pôvodnom stave, či reklamácia nebude predávajúcim uznaná.

Postup podávania sťažností

Pred potvrdením prevzatia tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či zásielka nemá známky poškodenia prepravou. Ak áno, potom je povinný ďalej kontrolovať obsah zásielky, aby zistil, či bol poškodený aj tovar v zásielke. Kupujúci je povinný o takejto škode bez zbytočného odkladu informovať dopravcu aj predávajúceho. Dopravca je zodpovedný za poškodenie tovaru prepravou, nie predávajúci (táto podmienka sa vzťahuje na prepravu zvolenú iným dopravcom, nie na náš vlastný rozvoz).

V prípade reklamácie tovaru žiadame zákazníkov, aby obal a plnenie obalu nechali v pôvodnom stave. Použije sa na prešetrenie sťažnosti s prepravnou spoločnosťou.

Ak prijatý tovar preukazuje vady, kupujúci ich musí uplatniť bez zbytočného odkladu. (zákon v § 599 hovorí, že "kupujúci musí uplatniť vady bez zbytočného odkladu. Kupujúci si môže uplatniť zodpovednosť za vady na súde len vtedy, ak vady vyčísal najneskôr do šiestich mesiacov od prevzatia veci.")

Záručná doba na poskytnutý tovar (ak nie je výslovne uvedené inak) je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci si môže uplatniť nárok tromi spôsobmi:

  • zaslaním žiadosti e-mailom: eshop@velkoobchod-tabacek.cz
  • kontaktovaním nášho telefónneho čísla +420 723 800 587
  • formulár reklamácie v sekcii užívateľský účet (Moje reklamácie -> Pridať reklamáciu).

Opis sťažnosti obsahuje:

  • identifikácia reklamovaného tovaru
  • presný opis vady
  • dátum nákupu tovaru
  • Vaše kontaktné údaje

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý:

  • nemá kompletnú originálnu dokumentáciu (faktúra, doklad o zaplatení, dodací list, záručný list)
  • bol poškodený počas prepravy (musí byť riešené s dopravcom)
  • bol mechanicky poškodený (roztrhaný, orezaný, spálený)
  • poškodené prírodnými vplyvmi (voda, oheň, mráz, blesk alebo iný elektrický výboj)
  • tovar je doručený na reklamáciu po uplynutí záručnej doby
  • poškodené nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania príslušného tovaru

Kupujúci prepraví reklamovaný tovar na miesto, kde je reklamácia podaná na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci prepraví opravený alebo nový tovar späť zákazníkovi na vlastné náklady.

 

12. Doručenie

12.1. Zmluvné strany si môžu navzájom doručiť všetku písomnú korešpondenciu e-mailom.

12.2. Strany si môžu navzájom doručiť bežnú korešpondenciu e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke alebo na adresu uvedenú na internetovej stránke predávajúceho.

 

13. Odosielanie komerčných komunikácií a ukladanie súborov cookie

13.1. Kupujúci súhlasí s odoslaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho a tiež súhlasí so odoslaním obchodnej komunikácie predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho.

13.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do svojho počítača. Ak je možné vykonať nákup na webovej stránke a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy môžu byť splnené bez uloženia takzvaných cookies do počítača kupujúceho, kupujúci môže súhlas kedykoľvek odvolať podľa predchádzajúcej vety.

 

14. Ochrana osobných údajov

Predajca rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme mohli vašu objednávku riadne spracovať a doručiť, potrebujeme poznať niektoré z vašich osobných údajov. Tieto údaje používame výlučne na úhradu a zaúčtovanie vašej platby za zakúpený tovar, na vypracovanie daňového dokladu (faktúry), na správne doručenie tovaru, na komunikáciu s vami a v prípade potreby na identifikáciu vašej platby bankovým prevodom. Zaväzujeme sa neposkytovať vami zaslané údaje tretej strane žiadnym spôsobom a používať ich len v rozsahu potrebnom na riadne zabezpečenie vašej objednávky.

14.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

14.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo (súhrnne všetky ako "osobné údaje").

14.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom vedenia užívateľského účtu. Ak si kupujúci nevybral inú možnosť, súhlasí aj so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožnila uzatvorenie kúpnej zmluvy.

14.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný správne a pravdivo uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii na svojom užívateľskom účte, pri objednávaní z webového rozhrania obchodu) a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

14.5. Predávajúci môže zveriť spracovanie osobných údajov kupujúceho tretej strane ako spracovateľovi. Okrem osôb prepravy tovaru predávajúci neprenáša osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

14.6. Osobné údaje sa budú spracúvať na dobu neurčitú. Osobné údaje sa budú spracovávať elektronicky automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

14.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že mu bolo oznámené, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

14.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo požadovať primeranú odmenu za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety, nie okrem nákladov potrebných na poskytnutie informácií.

14.10. Viac o spracovaní osobných údajov TU.

 

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu  viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občiansky zákonník.

15.3. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré vzniknú v dôsledku zásahu tretích strán do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku pri používaní internetového obchodu, a nesmie sa zapájať do žiadnej činnosti, ktorá by mu alebo tretím stranám umožnila manipulovať so softvérom alebo inými komponentmi alebo inými komponentmi, ktoré sú súčasťou internetového obchodu, alebo ich časti a používať ich časti takým spôsobom, aby to bolo v rozpore s jeho zamýšľaným účelom alebo účelom.

15.4. Kupujúci týmto preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. Nie je možné uplatniť ustanovenia článku 2 Občianskeho zákonníka.

15.5. Kúpnu zmluvu, vrátane obchodných podmienok, predávajúci archivuje v elektronickej forme a nie je prístupná.

15.6. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť obchodné podmienky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vzniknú počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.

15.7. Kontaktné údaje predávajúceho:

  • adresa na doručenie: www.velkoobchod-tabacek.cz, Cihelní 459, 739 32 Řepiště
  • e-mailová adresa - eshop@velkoobchod-tabacek.cz
  • telefón +420 723 800 587

 

Elektronický register predaja (EET)

"Podľa zákona o registrácii predaja je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Zároveň je povinný evidovať prijaté tržby u správcu dane online, v prípade technickej poruchy, najneskôr do 48 hodín".

 

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súboru cookie.   Ďalšie informácie