Počet položiek: 0 0,00 EUR
!_zmenit jazyk cz_! !_zmenit jazyk sk_!

Spracovanie osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE


Internetový obchod Velkoobchod-tabacek.cz vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prevedenie opatrenia pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

 1. Správcom Vašich osobných údajov je Jaroslav Tabaček, so sídlom Rožňavská 459, 739 31 Řepiště, identifikačné číslo: 13593935, zapísaný v živnostenskom registri pod č.j.: ŽÚ/5082P/06/Ši (ďalej len "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Cihelní 459, 739 31 Řepiště, adresa elektronickej pošty eshop@velkoobchod-tabacek.cz, telefón +420 723 800 587.

 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

 1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");

 2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

 

Účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovávania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

 1. Na našej webovej stránke Velkoobchod-tabacek.cz môžete objednávať produkty alebo služby, zadávať požiadavky a registrovať sa pre zasielanie materiálov. Osobnými údajmi, ktoré sú zhromažďované na týchto stránkach, sú fakturačné informácie, dodacia adresa, kontaktná osoba, telefónne spojenie, emailová adresa a obchodné transakcie.

Doba uloženia osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky software a ukladanie dát.

 2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

 3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva dotknutej osoby

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNýCH ÚDAJOV


Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate internetovému obchodu Velkoobchod-tabacek.cz pre účely zasielania (marketingových ponúk) a pre činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

 

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

 1. Správcom Vašich osobných údajov je Jaroslav Tabaček, so sídlom Rožňavská 459, 739 31 Řepiště, identifikačné číslo: 13593935, zapísaný v živnostenskom registri pod č.j.: ŽÚ/5082P/06/Ši (ďalej len "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Cihelní 459, 739 31 Řepiště, adresa elektronickej pošty eshop@velkoobchod-tabacek.cz, telefón +420 723 800 587.

 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Právny základ spracovanie osobných údajov

 

 1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

Účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

 1. Na našej webovej stránke Velkoobchod-tabacek.cz sa registrovať pre zasielanie materiálov. Osobnými údajmi, ktoré sú zhromažďované na týchto stránkach, kontaktná osoba a emailová adresa.

Doba uloženia osobných údajov

 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu.

 2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Práva dotknutej osoby

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomným odvolaním na našu emailovú adresu eshop@velkoobchod-tabacek.cz alebo kliknutím na odhlásenia odberu noviniek v zaslanom newsletteri.

 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovávaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

   

ZOZNAM SPRACOVATEL'SKÝCH ZMLÚV GDPR


Zahraničné služby

Google (Ads Data Processing Terms)

Mailchimp (Privacy Policy)

Facebook (Data Policy)

České a slovenské služby

Sklik (Smluvní podmínky pro inzerenty)

Seznam (Zbozi.cz VOP)

Česká pošta (Poštovní podmínky)

GLS (Zásady ochrany osobních údajů)

DPD (Zásady ochrany osobních údajů)

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súboru cookie.   Ďalšie informácie